Fumanisa uPhando loBuso kwiiNdlela zokuQokelelwa kweTyala loMboleki phakathi koKunyuka kwamatyala

I-Discover Financial Services, omnye wababoneleli abakhulu beemali-mboleko zabafundi babucala, ujongene nophando oluvela kwi-Consumer Financial Protection Bureau malunga neendlela zayo zokubonelela ngemboleko-mali, inkampani ibhengeze kwingxelo yayo yonyaka namhlanje. UDiscover uthe umlawuli wezimali wabathengi ukhuphe 'imfuno yophando lwasekuhlaleni' efuna 'amaxwebhu kunye nolwazi malunga neendlela ezithile zokubonelelwa ngemali-mboleko yabafundi beDiscover Bank.'

Uphando lwe-CFPB lwe-Discover luphando nje olunye lokuqokelelwa kunye neendlela zokubonelela ngeenkonzo kushishino lwabucala lwemali mboleko yabafundi. IGqwetha leGqwetha Jikelele lase-Illinois uLisa Madigan uphanda isigebenga semali mboleko yabafundi iSLM Corp, eyaziwa ngokuba nguSallie Mae, ngokutsho kwe Ijenali yaseWall Street ."christina the moussa"

Ngelixa ishishini lokubolekisa ngabafundi likaDiscover belikhula, ngokunjalo nobunjubaqa balo, bufuna unikezelo olumandla kunye neenzame zokuqokelela, kwaye mhlawumbi luphembelela uphando lweCFPB. I-Discover yaba phantse i-4 yeebhiliyoni zeerandi kwimali-mboleko yabafundi yabucala eyaqala ekupheleni kuka-2013, ukwanda okuphantse kube yi-1 yeebhiliyoni zeedola ukusuka kunyaka ongaphambili kwaye phantse kube kabini ukusuka ekupheleni kuka-2010. mboleko xa kuthelekiswa ne-4.7 yeebhiliyoni zeerandi ngowama-2011.NgeBloomberg

Ngokutsiba okukhulu ekubolekeni kwabafundi babucala, ubugwenxa bayo bunyukile. Ekupheleni konyaka ophelileyo, imali-mboleko yabafundi evela kwiDiscover ibenezinga lobugebenga leentsuku ezingama-30 le-1.66%, ukusuka kwi-1.07% ekupheleni konyaka ophelileyo kunye ne-.63% ukusuka ekupheleni kuka-2011. ngo-2013, kunye nesantya sohlenga-hlengiso sinyuka phantse ngesiqingatha enyakeni. Ubugebenga beentsuku ezingama-90 kwimali-mboleko yabafundi babucala obuvela kuyo buphindeke ngaphezu kwesithathu kule minyaka mibini idlulileyo, nge-.46% ekupheleni kwalo nyaka ukusuka kwi-.14% ekupheleni kowama-2011.

Ngokwahlukileyo koko, ubugwenxa bekhadi letyala likaDiscover bebusehla kancinci kule minyaka mine idlulileyo.Kuphela i-4 yezigidi ze-Discover ye-7 yeebhiliyoni zeedola kwingeniso yenzala ngo-2013 ivela kwimali-mboleko yabafundi yabucala.

Fumanisa ayisiyiyo kuphela inkampani yezemali ukubona iimali-mboleko zabafundi ziwohloka kwipotfoliyo yayo, zombini Wells Fargo kunye noSallie Mae ube nayo.

I-Discover isandula ukwenza into enkulu ekubolekeni kwabafundi ngeenzame zokwahluka kwishishini lekhadi letyala. IKHAMPANI uthenge i-2,5 yeebhiliyoni zeerandi kwiimali-mboleko zabafundi evela eCiti yaze yathenga i-80% yesabelo sikaCiti kwi-Student Loan Corporation yomfundi ngo-2010.Iibhanki ezinkulu zabathengi ziqalise ukulishiya ishishini labucala lemali mboleko yabafundi njengoko liye lehla ngenxa yendima karhulumente eyandisiweyo. Ababolekisi abasasele bejongene nokuphononongwa okwandayo kwi-Consumer Financial Protection Bureau, ekwaphonononga iinkampani ezingezizo ezibhankini ezibonelela ngemali mboleko yabafundi. Oku kushiya ngakumbi nangakumbi kubabolekisi abakhethekileyo abanjengoSallie Mae kunye ne-upstarts efana noDiscover. JPMorgan Chase, ibhanki enkulu yelizwe ngempahla, ibhengezwe kunyaka ophelileyo yayilishiya ishishini lemali-mboleko yabafundi.

Le nkampani ikwadize ukuba i-Federal Deposit Insurance Corporation yazise i-Discover ngokusilela okunokwenzeka kwinkqubo yayo yokulwa nokuthutyeleziswa kwemali. UDiscover uthe usebenzisana nophando olubini.

Ibhanki ibingenazo naziphi na iindleko zesimangalo ngo-2013, kodwa idize ukuba 'ilahleko enokwenzeka ngokufanelekileyo' yokumangalela kunye namanyathelo olawulo ifikelela kwi-150 lezigidi zeedola. Ibhanki yathi ingajongana nezohlwayo zoluntu ezivela kwi-FDIC okanye i-CFPB okanye ukubuyisela kubafundi kuphando lwenkonzo.

Amanqaku Umdla